Official Exclusive Camera Shutter Speed Guide 襟章

$100

硬琺瑯鍍金黃銅別針。單獨包裝,配有兩個金色蝴蝶扣。

該引腳可作為確定快門速度的便捷指南。

描述